eRejestracja - Przychodnia Rejonowa SP ZOZ przy ul. K.Makuszyńskiego 7

W związku z rozpoczęciem obowiązywania od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), w oprogramowaniu mMedica-eRejestracja wprowadzono zmiany, które zapewniają zgodność z wymogami RODO.

Jednocześnie nowa wersja to zmiany w kolorystyce i układzie samej eRejestracji, które mają poprawić funkcjonalność systemu.

 

W przypadku rejestracji na świadczenia z zakresu fizjoterapii przypominamy o konieczności pojawienia się pacjenta do 14 dni od wpisania się na termin celem przedłożenia oryginału skierowania i ustalenia dalszego toku postępowania.